Půhastama

Obsydiański Obrońca Natury i głosiciel Jaspree.

Description:

Půhastama jest wielki nawet jak na obsydianina i młodszy jedynie od Ryutha. Jego potężne ciało jest w całości pokryte tradycyjnymi malunkami. Skórę ma w kolorze piaskowca, oczy bursztynowe.

Bio:

Půhastama towarzyszył Kahiwie przy Przebudzeniu, Wynurzeniu i innych obsydiańskich rytuałach narodzin i dorosłości. Jest adeptem Obrońcą Natury żywogłazu i głosicielem Jaspree.

Przed Kahiwą, to Půhastama dzierżył kamienną maczugę, z którą obecnie nie rozstaje się młody obsydianin. Przekazał mu ją po okresie Śnienia, w który Kahiwa zapadł w pierwszym dwudziestoleciu swojego życia, zaraz po wybraniu sobie imienia.

Stary obsydianin nauczył Kahiwę ścieżki Obrońcy Natury oraz rycia i rzeźbienia w kamieniu. Poinstruował, kiedy należy, a kiedy nie wolno używać broni. Przedstawił cel życiowej misji Kahiwy i uświadomił mu jej wagę. Słowem, nauczył Kahiwę wszystkiego, co było potrzebne, by ten wyruszył w świat.

Půhastama

Pięć Smaków Barsawii Fryndlz Fryndlz