Tag: Smok

Results

  • Vestrivan

    !>http://cdn.obsidianportal.com/assets/53150/Vestrivan.jpg(Vestrivan)! O Vestrivanie wiecie niewiele. Wedle dostępnych wam źródeł przed [[pogrom | Pogromem]] zobowiązał się strzec Landyjskiego rycerza Connachta w jego grobowcu. Najwyraźniej …

  • Górski Cień

    Górski Cień jest ponoć jednym z najstarszych i najpotężniejszych smoków [[Barsawia | Barsawii]]. Sądząc po jego czynach, wydaje się być żywo zainteresowany losami Młodszych Ras, jak nazywa mniejszych [[Dawcy Imion | Dawców Imion]] i często korzysta z …