Chronologia

Data Wydarzenie
-399 Powstaje wioska, służąca jako obóz zimowy dla koczowniczych
plemion ludzi w południowo-zachodniej Barsawii.
Wioska ta w przyszłości stanie się metropolią Vivane.
-285 Według dokumentów znajdujących się obecnie w Wiecznej
Bibliotece Thery, w tym czasie Vivane miało już 7000
mieszkańców.
-255 Vivane liczy już 16500 mieszkańców
-100 Początek sagi o Theranach i historii elfa Elianara Messiasa.
„Deklaracja Odłączenia” Shosary od Dworu Elfów w Barsawii
(za panowania królowej Falili) oraz wygnanie Messiasa.
Odnalezienie Ksiąg Cierpienia i początek ich badań [ED22].
W okresie tym (uważanym za początki przyszłego królestwa
Throalu) – rozpoczynają walkę o władzę dwa najważniejsze
krasnoludzie plemiona: Huari – ze wschodniej
i Mishwal – z zachodniej części gór.
-50 Uczniowie Messiasa z Navarimem na czele zakładają ośrodek
nauki Nehr’esham.
1 Powstaje Królestwo Throalu
76 W Throalu ma miejsce koronacja Thanadosa IV, który okazał
się nie być prawowitym następcą (nie był synem Thanadosa
III) – odkrycie tego faktu po 220TH było przyczyną
roszczeń Huari do tronu, a w konsekwencji wojny domowej.
100 Szybki rozwój Nehr’esham do rozmiarów metropolii. Rządzi
w nim elf Kearos Navarim. Dobiega końca budowa tutejszej
Wiecznej Biblioteki. W tym czasie na świecie pojawiają się
pierwsze Horrory (tzw Czas Pożogi). W Nehr’esham trwają
prace nad Księgami Cierpienia, mającymi być ratunkiem od
nadchodzącej zagłady. Navarim zakłada Szkołę Cieni.
212 Przybycie Theran do Barsawii. Pierwsze umowy handlowe.
216 Przybycie pierwszej floty handlowej Theran do Barsawii.
Throal pogrążony jest w wojnie o sukcesję tronu po
Thandosie V, który nie pozostawił po sobie następcy. Dopiero,
gdy władcą zostaje Braza I, nie wywodzący się z rywalizujących
rodów – Throal monopolizuje handel z Therą.
237 Wielka bitwa Theran z miejscową ludnością nieopodal zbocza
Wielkich Grani i Gór Karalkspur w prowincji Vivane.
Dziś w tym miejscu stoi forteca Aldjekuul.
275 Braza I, król Throalu umiera. Za jego panowania zaczęły w
Throalu powstawać kompanie handlowe, a majątek królestwa
został wielokrotnie pomnożony.
277 Do Barsawii przybywają pierwsze zbrojne statki powietrzne
Thery.
290 Pierwszy kontakt Thery z Marakiem, Marakanie udzielają
wielkiej pomocy Navarimowi w pracach nad „Rytuałami
ochrony i przetrwania”.
300 Theranie zdobywają Vivane.
309 Theranie rozpoczynają budowę Powietrznej Przystani.
341 Umiera założyciel i przywódca Nehr’esham – Kearos Navarim.
345 Theranie po raz pierwszy pojawiają się w Talei.
346 Starszy Thery, człowiek Meach Vara Lingam ujawnia światu
dzieło wieńczące dokonania Navarima o tytule „Rytuały
ochrony i przetrwania”.
358 Budowa Powietrznej Przystani dobiega końca.
400 Początek Wojen Orichalkowych w Barsawii.
Bitwa o Powietrzną Przystań.
443 Theranie budują w prowincji Vivane cytadelę Aldjekuul, na
polu dawnej bitwy.
Starszy Thery, człowiek Thom Edro ogłasza powstanie Imperium
Therańskiego, natomiast Talea ogłoszona
zostaje własnością Imperium, a nie państwem sprzymierzonym.
Podbita zostaje Vasgothia. Imperium
rozpoczyna budowę Parlainth, stolicy prowincji Barsawia.
Człowiek Kern Fallo zostaje pierwszym namiestnikiem Barsawii.
Krasnolud Jaron wznosi Sfinksa na Therze.
Jonatha – ówczesna królowa Throalu podpisuje układ z
Therą, w świetle którego Throal administruje prowincją,
okres uważany za „złoty wiek Throalu” (aż do 634TH).
445 Koniec Wojen Orichalkowych.
467 Kontynentalna wojna (w zasadzie koniec tej wojny?) między
Uvasti i Avani w Indrisie.
554 Wielka Plaga w Aldjekuul w prowincji Vivane.
615 Epidemia gorączki mózgu w Aldjekuul w prowincji Vivane.
634 Kolejny problem z objęciem tronu Throalu. Królowa Bevelona
nie pozostawia potomka, kończąc dynastię Brazów. Po
kolejnym konflikcie throalskich rodów, królem zostaje
Jothan I. Jest to początek panującej do dzisiaj dynastii Avalusów.
653-672 Wielka zgnilizna – epidemia w Aldjekuul w prowincji Vivane.
657 Theranie pojawiają się w Kreanie i ogłaszają przejęcie władzy.
700 W Barsawii pojawiają się pierwsze Horrory.
910 Decyzją królowej Ulutur rozpoczyna się rozbudowa podziemnego
miasta Brazy I – powstaje Throal w znanej nam
dzisiaj formie.
925 W Therze na skutek przygotowań do Pogromu następuje
tzw „Tajny Kryzys”, co nasiliło potrzebę podbojów.
928 Na Indrisę trafia pierwsza ekspedycja Theran.
929-930 Mobilizacja sił Thery i potężny atak pięciu flot powietrznych
na Vellapur – stolicę Indrisy.
932 Na ruinach Vellapur w Indrisie rusza budowa Kalkutany –
imperialnego miasta w Indrisie.
943 Najwyższy gubernator Thery, Edro ogłasza deklarację, w
świetle której Thera staje się zwierzchnikiem Maraku (deklaracja
ta była w istocie formalnością, gdyż wieki wcześniej
Marak podbito – nie mieczem, lecz kolonizacją i piórem finansistów).
950 Ulutur – królowa Throalu umiera. Na tronie zasiada jej syn,
Varulus I.
960 Król Throalu, Varulus I nakazuje spisać Księgę Jutra.
974 Na skutek wielu problemów z Barritami (plemionami sprzeciwiającymi
się Therze w Vasgothii), Theranie po ukończeniu
trzech cytadel, przed planowanym czasem wycofują się z
Vasgothii.
978 Akim-hanar – patriotyczny ruch marakańskich uczonych,
twierdzących iż mają własny sposób na przetrwanie Pogromu,
oraz popierający ich oburzeni therańską władzą Marakanie
(w liczbie dziesiątków tysięcy) wsiadają na statki i
opuszczają Marak w nieznanym kierunku, nieznany jest
również ich dalszy los.
990 Fovian, gubernator Indrisy zostaje odwołany do Thery, a
jego miejsce zajmuje ork, Sonoks – ostatni gubernator Indrisy
przed Pogromem.
997 Throal pogrążony w chaosie przed nadchodzącym Pogromem.
Narastają spiski i bunty. W konsekwencji Varulus I
nakazuje wygnać członków Domów: Heovat, Erud, Pay’ar i
Turlough – rozkaz zapamiętany w historii jako
„Wygnanie Czternastu”.
1008 Rok oficjalnie uznany za początek Pogromu. Zamknięcie
dostępu do Thery. Zamach stanu w Indrisie –
śmierć gubernatora Sonoksa, rozpoczyna się wieloletnia
„wojna paszów” o władzę w Indrisie.
1032 Podczas uroczystości ku czci Raggoka, throalscy wyznawcy
tej Pasji usiłują zabić króla. Zamach zakończył się fiaskiem,
ale incydent ten prowadzi do śmierci wielu przedstawicieli
królewskiej rodziny. To pierwszy odnotowany dowód szaleństwa
Pasji.
1040 Ersh Wearg, ork będący therańskim zarządcą Barsawii przybywa
do Throalu żądając schronienia (zrezygnował z pozostania
w Parlainth). Wearg ma w Throalu zarówno zwolenników,
jak i przeciwników, więc przybycie therańskiego zarządcy
prowadzi do zamieszek i konfliktów. Po miesiącu
oczekiwań, aby zapobiec dalszemu przelewowi krwii, Varulus
I wpuszcza Wearga i daje mu niedokończoną komnatę,
którą podejrzewano – że może podczas Pogromu przyciągać
uwagę Horrorów.
1045 Na skutek magicznego rytuału, miasto Parlainth znika zarówno
z powierzchni Barsawii, jak i z pamięci mieszkańców
prowincji. Wspomnienia o mieście ulatują, bądź ulegają
zmianie.
1049 Varulus I leci statkiem throalskiej floty na spotkanie ze smokiem
Lodoskrzydłym. Do dzisiaj przebieg tego spotkania
jest przedmiotem domysłów i spekulacji. Podobno Varulus
otrzymał wówczas trzy eliksiry mające zapewnić jemu i jego
następcom długowieczność.
1050 Przez dwadzieścia dni w Barsawii pada deszcz robaków, żywiązych
się ludzkim ciałem. Varulus I postanawia, że Throal
zostanie zamknięty za dwa miesiące. U bram królestwa gromadzą
się Dawcy Imion proszący o schronienie, dla których
nie ma już miejsca. Przyciąga to uwagę Horrorów, dlatego
armia Throalu dostaje rozkaz usunięcia zgromadzonych u
bram nieszczęśliwców. Ta krwawa, desperacka bitwa to jedna
z czarnych kart historii Throalu. Bramy Throalu
zostają zamknięte.
1055 W Throalu ulegają zawaleniu komnaty, służące za schronienie
Ersha Wearga. Therański zarządca Barsawii i jego słudzy
giną pod gruzami.
1057 W Throalu oskarżono członków Domu Endour o przymierze
z potężnym Horrorem. Dochodzi do egzekucji 11 osób.
Od tego czasu wzmaga się nienawiść między Endour, a panującym
Domem Avalus.
1160 Varulus I, król Throalu umiera w wieku 270 lat. Na tronie
zasiada jego syn, Varulus II.
1262 Elfy ze Smoczej Puszczy, które odrzuciły therańskie Rytuały
Ochrony i Przetrwania – w obronie własnych schronień odprawiają
Rytuał Cierni – stają się krwawymi elfami, a ich ojczyzna
zwana odtąd jest Krwawą Puszczą.
1270 W Throalu stworzony zostaje dokument definiujący podstawowe
prawa, zwany Wspólną Deklaracją, podstawa do stworzenia
przyszłego throalskiego systemu prawnego, potępiającego
niewolnictwo [ED28-29]. Powołana przez Varulusa II
Rada pozwala zwolennikom i przeciwnikom rodziny królewskiej
decydować o przyszłości krasnoludzkiego królestwa i
odbudowie Barsawii po Pogromie.
1373 Varulus II, król Throalu umiera w wieku 258 lat. Na tronie
zasiada jego syn, Varulus III.
1399 Otwarcie cytadeli Thery.
1409 Throal wypuszcza pierwszą ekipę zwiadowczą, która ginie
bez śladu. Do Maraku przybywa therańska
flora z nową gubernator-elekt, krasnoludzicą Lipadą. Dawni
Theranie, którzy przebywali teraz w Maraku odmawiają nadanych
jej przez Konklawe praw.
1410 Avagrum zrzeka się władzy w Maraku, na skutek przemawiających
do wyobraźni argumentów Thery. Troll, po kapitulacji
zostaje odesłany do Wielkiej Thery, gdzie sąd wojskowy
za zdradę skazał go na śmierć przez powieszenie. Lipada w
końcu obejmuje w końcu stanowisko gubernatora w Maraku.
1412 Pierwsza udana wyprawa zwiadowcza z Throalu. Wyprawą
dowodziła kobieta (troll) Vaare Długozęba.
1413 Gubernator Maraku – Lipada zawiera tajne porozumienie z
Erberem Bezlitosnym, przywódcą marakańskich nomadów.
1415 Poziom magii stabilizuje się, mimo, iż Pogrom powinien
trwać nadal. Zamieszkujące kaery ludy nieśmiało zaczynają
opuszczać schronienia – uznając ten znak za koniec Pogromu.
1416 Vaare Długozęba, jako kapitan statku powietrznego „Przebudzenie
Ziemi” wyrusza na roczną wyprawę zwiadowczą
po Barsawii.
1418 Druga wyprawa „Przebudzenia Ziemi” do ludów Barsawii.
Statek odwiedza Urwiste Miasto Syrtis. „Przebudzenie
Ziemi” przepada w drodze do Landis.
Rok oficjalnie uznany za koniec Pogromu, wszyscy
sathalunta w Indrisie znikają bez śladu, co początkowo wywołuje
panikę, później uświadamia miejscowym, że Długa
Noc dobiegła końca. W Maraku, gubernator Lipada
zostaje odwołana do Wielkiej Thery za rażącą nieudolność
Kolejne dziesięciolecia to dla Thery coraz większe problemy
z tą prowincją.
1420 U ujścia Wiji do Morza Aras, mieszkańcy siedmiu pobliskich
kaerów i cytadel zakładają miasto Urupa.
1420 Kaer Throalu zostaje oficjalnie otwarty.
1421 Therańskie statki wracają do Indrisy, powstanie miejscowych
przeciwko dynastii Imbathudiego ułatwia Therze odzyskanie
władzy w Indrisie.
1430 Tajne porozumienie Lipady i Erbera w Maraku z 1413TH
wychodzi na jaw i zniesławia imię Domu Heindari w całym
imperium. Do Maraku przybywa pierwszy gubernator Jotynów,
prowincja nadal sprawia coraz większe kłopoty Therze.
Powrót Theran do Talei. Poszukiwacz przygód
Taegmier odkrywa w Ciemnym Lesie w Vasgothii legendarne
„Miejsce Ponownego Nazwania”.
1431 Theranie odzyskują Taleę.
1434 Pompate w Talei ogłasza, że według starożytnego prawa
therańskie domy szlacheckie są w Talei uznane za „szlacheckie
rody”.
1435 Erber, słynny przywódca sufików w Maraku umiera. Rozpoczyna
się rywalizacja o przywództwo. Nikomu nie udaje się
osiągnąć tego celu – sufikowie rozpadają się na walczące ze
sobą obozy.
1439 Gubernator Maraku ogłasza Ajalleen prawowitą przywódczynią
sufików. Nie prowadzi to do zjednoczenia skłóconych
obozów, ale w świetle therańskiego prawa ułatwia Ajalleen
walkę z konkurencją.
1442 Theranie odzyskują po Pogromie Vivane.
1449 Theranie powracają do Barsawii. Fallan Pavelis wyznaczony
zostaje na nowego namiestnika Barsawii.
1450 Wszyscy mieszkańcy Barsawii jednoczą się w obronie Throalu,
po czym zmuszają Pavelisa do wycofania się do Powietrznej
Przystani. Barsawia odpiera inwazję Thery.
1456 W zamian za poparcie Domu t’skrangów V’strimon dla
Throalu, therańska flota atakuje Pływające Miasto
V’strimonów. Shivalahala Domu, potężna Mistrzyni Żywiołów
niszczy flotę najeźdźcy.
1466 Umiera Aulcroft – legendarny barsawiański Trubadur i dramaturg,
którego Imieniem nazwany jest amfiteatr w Urupie.
1479 Po kilkunastoletniej przerwie, Trubadur Fellidra Jer powraca
na scenę Amfiteatru Aulcrofta w Urupie.
1480 Koniec wieloletnich walk sufików w Maraku. Dochodzi do
zjednoczenia celem wspólnej walki z Theranami, początek
wielkiego zwrotu w sytuacji Maraku i therańskiego okupanta.
1484 Throalem wstrząsa słynna Rebelia Śmierci. Pamiętające upokorzenia
sprzed wieków Domy Heovrat, Erud, Pay’ar, Turlough,
a także Endour i Ueraven wraz z Theranami i przestępcami
z Kratas wspólnymi siłami runęli na rodzinę królewską.
Bunt udaje się odeprzeć, a młodego księcia Nedena
ocalić.
1488 Dom t’skrangów Ishkarat zajmuje forteczną wyspę Filen na
Jeziorze Vors (należącą do niell Maratha domu Syrtis).
1489 Mishalan – gubernator Maraku mianuje jednym ze swych
doradców krasnoluda Serkhana Veluna – słynnego marakańskiego
kupca (ceremonialna fikcja i nieskuteczna próba publicznego
przywrócenia pozycji theraalhar).
W Talei, pompate „Sprawiedliwość III” ogłasza wojnę z ówczesnym
księciem Jonacolli. Ten konflikt, jakich w Talei zdarza
się mnóstwo, niespodziewanie rozrósł się do najkrwawszej
wojny, jaka nawiedziła Taleę od Pogromu.
1492 Fellidra Jer – ludzka adeptka- Trubadur, zwycięża w wyborach
do rady miasta Urupa.
1494 Po wieloletnich badaniach therańscy magowie z Domu Narlanth
wraz z Mosiężną Dłonią (grupą marakańskich adeptów
Czarodziei i Ksenomantów z miasta Irkum) odkrywają skuteczną
metodę łapania i więzienia marakańskich duchów
jinari.
1496 Fellidra Jer – ludzka adeptka – Trubadur (jedna z najsłynniejszych
aktorek Amfiteatru Aulcrofta w Urupie) ostatecznie
wycofuje się ze sceny, w pełni poświęcając się polityce Urupy.
1497 Dom Narlanth wynajmuje najemników z różnych części
świata o ochrony swych magów, polujących na jinari w Maraku.
Przedsięwzięcie Thery rozrasta się na tyle, że stało się
to podstawą konfliktu w Maraku i największego wojskowego
wyzwania w całej historii imperium.
W północnej Barsawii wzniesiona zostaje syrtisko-elfia forteca
nazwana kaer Eidolon.
1497 Na Tylonie (dopływ Wężowej Rzeki w południowej Barsawii)
w tajemniczych okolicznościach odradza się Dom
t’skrangów T’kambras (zniszczony przed Pogromem przez
K’tenshin).
1498 Fellidra Jer – ludzka adeptka – Trubadur, reprezentantka sektora
Zenicce obejmuje funkcję głowy rady miasta Urupa.
1502 Bitwa parostatków Syrtis i Ishkarat (pod Sejanus, na zachód
od kaeru Eidolon). Ishkarat ponosi klęskę.
1503-1505 Plaga zamachów w Czterech Miastach w Maraku. Ofiarami
zawsze są Theranie lub Marakanie robiący z nimi interesy.
Suficcy zabójcy rozpoczynają bardzo skuteczną kampanię
terroru przenikając do miast, w Maraku ma już miejsce konflikt,
którego Thera nie potrafi opanować. Z czasem marakańscy
nacjonaliści zapominają o podziałach mając z nomadami
wspólny cel – marakański ruch oporu jest coraz skuteczniejszy
i kłopotliwy dla okupanta.
1506 Cztery miasta Maraku nawiedza seria makabrycznych mordów.
Theranie ze zdumieniem i przerażeniem zarazem
stwierdzają, że do walki użyte zostały Horrory (jinari potrafią
kontrolować astralne bestie). Thera usiłuje rozwiązać swe
problemy atakami powietrznymi, ale i tutaj ponosi duże straty.
Thera postanawia użyć w walce z Marakiem swych najsilniejszych
powietrznych jednostek – potężnych behemotów.
1507 Marakański ruch oporu ujawnia Therze swoją kolejną przerażającą
broń. „Nieprzejednany” – jeden z behemotów zostaje
zaatakowany przez gigantyczny statek-horror. Imperium
po raz pierwszy w swojej historii traci w bitwie behemota.
Varulus III, król Throalu przybywa do Urwistego Miasta na
audiencję w cztery oczy z shivalahalą Syrtis.

Chronologia

Pięć Smaków Barsawii Fryndlz Fryndlz