Lochost

Jedna z Pasji

Idee: rebelia, bunt, zmiany, wolność

Wygląd: Lochost ukazuje się najczęściej jako osoba dowolnej płci i rasy (najczęściej jako dziecko), którego ciało i rysy twarzy bez przerwy się zmieniają.

Elementy charakterystyczne: silny wiatr, drzewa wyrwane z korzeniami, otwarte bramy.

Moce: Budzi w Dawcach Imion ducha wolności, pociesza uwięzionych, otwiera wrota i więzienia, potrafi przemieszczać się pod postacią wichru.

Głosiciele: Głosiciele Lochosta nie wyróżniają się charakterystycznym, ustalonym strojem, gdyż prowadzące ich powołanie każe im żyć wśród przedstawicieli różnych ras i zawodów. Chętnie przyjmują na siebie role politycznych agitatorów w Throalu i innych barsawiańskich królestwach, oddającym swe moce na usługi walki z therańskim handlem niewolnikami. W efekcie Theranie bezlitośnie tępią wszystkich napotkanych głosicieli Lochosta, licząc na to, że w ten sposób zniechęcą innych do podążania ścieżką tej Pasji. W Vivane każdy złapany głosiciel kończy w rzece Żywego Ognia.

Lochost jest patronem niewolników, buntowników i uczonych. Najbardziej światłe umysły poszukują w nim natchnienia, które pozwoliłoby wyzwolić z okowów starej wiedzy i dokonać nowych odkryć. Lochost jest szczególnie czczony przez orków, ponieważ to właśnie ich rasa była najbardziej gnębiona przez Theran jak i Barsawian, żaden inny naród nie zasmakował nigdy tak niewoli jak właśnie orkowie. Dis, jedna z Szalonych Pasji, nie ustaje w atakach na Lochosta, gdyż niewolnictwo jest jednym ze zjawisk, któremu patronuje; obecnie dysponuje większą mocą niż jej szlachetny przeciwnik. Mów się nawet, że Dis dąży do unicestwienia Lochosta. Ostatni raz Pasje spotkały się osobiście w wielkiej bitwie w obozie przy cytadeli Tirthon, w której zginęli wszyscy niewolnicy i handlarze. Lochost stara się uniknąć podobnej masakry, dlatego że odwraca uwagę Dis od działalności swoich głosicieli.

Lochost

Pięć Smaków Barsawii Fryndlz Miss_Callback